Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

April 2018

Inget är någonsin färdigt

Teckning av Jätten Finn i Domkyrkans krypta – en legend som påminner om att byggnaden aldrig blir klar.

I april 2018 kommer det första i en serie av tre evenemang att gå av stapeln. Under dessa tre tillfällen kommer vi att fördjupa oss i Brunnshögs utveckling, Råängens konst- och arkitekturprogram, och på vilka olika sätt man kan tänka och göra när en stad växer och ska byggas ut.

Vart och ett av dessa tre tillfällen äger rum under en eftermiddag och kan bestå av utflykter, mat och diskussioner. Konstnärer, arkitekter, curatorer, stadsplanerare, designers, historiker och akademiker kommer få i uppdrag att tala om ett specifikt ämne som tar sitt ursprung i projektet. Det första ämnet som ska avhandlas är ”Tid”.

för att få fortlöpande information om projektet.

9 februari 2018

Heaven på film

Vi har fångat några av reaktionerna på Nathan Coleys konstverk ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” på film. Film av FEW Agency.

27 januari 2018

Vad är himlen?

Foto: @bengtagram

Under de senaste månaderna har Nathan Coleys verk ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himlen är en plats där ingenting någonsin händer) väckt uppmärksamhet och varit föremål för många diskussioner i Lund. ”Varför står den här, bredvid Domkyrkan?”, ”Vad är himlen?”, ”Är det här kritik mot kyrkan?”

Kom hit och prata om Råängens konst- och arkitekturprogram, konstverket, dess placering och innebörd! Diskussionen modereras av Elisabeth Gerle, professor i etik, präst och författare.

Vi träffas under konstverket klockan 15:00, därefter går vi vidare till Domkyrkoforum och ser en kort film om verkets nedslag i Lund och dricker något varmt. Vi ser fram emot livliga samtal, oväntade reflektioner och nya insikter!

28 november 2017

Arkitekturuppdrag

Vi har härmed nöjet att meddela de norska arkitekterna Brendeland & Kristoffersen fått i uppdrag att under de kommande åren skapa en rad konstruktioner i Brunnshög. De här konstruktionerna kan bestå av utsiktsplattformar, picknickplatser och vindskydd och de ska locka besökare till att vilja upptäcka och utforska området.

Läs mer

17 november 2017

Installation av Nathan Coleys konstverk

Foto: Peter Westrup.

Ett textverk av den internationellt erkände brittiske konstnären Nathan Coley har installerats intill Lunds domkyrka. ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” markerar inledningen på vårt samtal med de boende i Lund om vad som kommer att ske på Domkyrkans mark i Brunnshög.

Läs mer

21 oktober–9 november 2017

Domkyrkoforum, utställning

Ett urval av Petra Bindels fotografier av Brunnshög ställdes ut i Domkyrkoforum i Lund (21/10–9/11 2017). Bindel, som fått i uppdrag av Lunds domkyrka att dokumentera landskapet i Brunnshög för Råängenprojektets räkning, har under det senaste året ägnat många timmar åt att utforska området och kartlägga platsens karaktär och förändringar under olika årstider.

21 oktober 2017

Konstkväll, samtal

Foto: Henrik Rosenqvist.

I samband med Konstkväll i Lund den 21 oktober 2017 höll Lunds domkyrkoförsamlings kaplan Lena Sjöstrand och Råängenprojektets curator Jes Fernie ett samtal i Domkyrkoforum. De presenterade Råängenprojektet, diskuterade dialogen mellan samtidskonst och Lunds domkyrka samt pratade om ambition, internationalism, framtiden, rädsla och honung mot en bakgrund av Petra Bindels fotografier av Brunnshög.

16 september 2017

Nathan Coleys föreläsning vid Skissernas Museum

Det var stort publikintresse för vår första programpunkt, på Skissernas Museum i Lund. Konstnären Nathan Coley presenterade ett urval av sina tidigare arbeten och berättade om sitt intresse för tro och religion och hur ett samhälles värderingar uttrycks inom arkitekturen och de offentliga rum den skapar. Curatorn Jes Fernie introducerade Råängenprojektet och Coleys bidrag, samt höll i ett samtal med publiken.

Vi är mycket glada över att chefen för Skissernas Museum, Patrick Amsellem, har tackat ja till vår inbjudan att ingå i vår referensgrupp.

31 oktober 2016

500-årsminnet av reformationen

Påven Franciskus och representanter för Lutherska världsförbundet undertecknade ett avtal vid en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka den 31 oktober 2016, i samband med reformationens 500-årsjubileum.

1996

Marken i Brunnshög

Äganderätten till marken i Brunnshög övergick från Lunds stift till Lunds domkyrka.

1880

Lunds domkyrka renoveras

Rivningen av domkyrkans norra torn 1868.

Lunds domkyrka öppnas igen efter ett långt renoveringsarbete under arkitekt Helgo Zetterwalls ledning.

1780

Jätten Finn

”Jettan i Lunds Kraftkirke d. 31 July 1826.” Ole Jörgen Rawert. Det Kgl. Bibliotek, Danmark.

Skulpturerna i kryptan av jätten Finn och hans hustru Gerda restaurerades. Enligt legenden byggde Finn Domkyrkan men påstod att den aldrig skulle bli färdig. På samma sätt kommer Råängenprogrammet och Domkyrkans projekt i Brunnshög aldrig att bli färdiga; de kommer att existera i ett tillstånd av ständig förändring.

1424

Det astronomiska uret

Det astronomiska urets övre urtavla. Foto: Theodor Wåhlin 1923.
Historiska museet vid Lunds universitet.

Det världsberömda astronomiska uret Horologium mirabile Lundense, ”Det underbara uret i Lund”, installeras 1424 i den västra delen av Lunds domkyrkas södra sidoskepp. Urets övre del representerar den himmelska tiden – den visar de olika stjärntecknen, vilken fas månen befinner sig i och var på horisonten solen går upp respektive ned med Domkyrkan som utgångspunkt. Den undre delen representerar den jordiska tiden med ett kalendarium. I urets mitt finns Maria med Jesusbarnets i sitt knä, de binder samman himmel och jord, tid och evighet.

Tiden är en viktig del av Råängenprojektet. Under 2018 arrangerar vi evenemang på detta tema med konstnärer, arkitekter, jordbrukare, akademiker och författare.

1145

Högaltaret invigs

Högaltaret med altarskåpet från 1398, strax före dess nedrivning 1876. Foto: B A Lindgren (Georg Gleerups ateljé). Historiska museet vid Lunds universitet.

Lunds domkyrkas högaltare invigs och helgas åt Jungfru Maria och Sankt Laurentius. Konsthantverkare, konstnärer, arkitekter och präster kom till Lund från Europas alla hörn för att delta i uppförandet av Domkyrkan. Denna internationalism är kännetecknande för Råängenprojektet.

1123

Kryptans högaltare invigs

”Cryptkirken i Lund.”. Zeuthen 1858. Nationalmuseet, Köbenhavn. Zeuthen 1858. National Museum, Copenhagen.

Lunds domkyrkas äldsta altare, kryptans högaltare, invigs 1123. Domkyrkans engagemang i marken i Lund sträcker sig närmare 900 år bakåt i tiden och 1 000 år in i framtiden. Vi har kommit halvvägs på resan.

700

Vikingatida bosättning

Under vikingatiden fanns det en bosättning i Brunnshög som blev ett centrum för ritualer och högtider. I vårt program kommer vi att återuppliva denna historia med sociala sammankomster.

225

Sankt Laurentius

Lunds domkapitels äldsta sigill, enligt ett avtryck från 1259.

Sankt Laurentius, Lunds domkyrkas skyddshelgon, föds i Aragon i Spanien. Han blev ärkediakon i Rom och led martyrdöden 258 under kejsar Valerianus förföljelser av kristna. När han tillkallades av den av kejsaren tillsatta prefekten och ombads ta fram kyrkans rikedomar visade han en stor grupp fattiga människor till vilka han hade delat ut kyrkans förmögenhet. Prefekten blev då så ilsken att han lät hetta upp ett halster på vilken Laurentius lades. Därför är halstret Sankt Laurentius symbol. Han är humorns, de fattigas, Lunds domkyrkas och Lunds stifts beskyddare.