Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Hage: artikel ett

”Hage” är en trädgård för Råängen. Den har ritats av de norska arkitekterna Brendeland & Kristoffersen. Detta första permanenta verk inom ramen för Råängen-programmet är öppet för alla, som ett svar på frågan om hur man får en ny gemenskap att uppstå: Utgå från det sociala rummet.

Trädgården, tänkt som en plats där människor kan samlas för att samtala och utbyta idéer, är på tre sidor omgärdad av enkla 220 cm höga tegelmurar. Inhägnadens fjärde sida har lämnats öppen, med ett tak av stål som mäter 44 × 8 meter och fungerar som skydd för ett långt bord av trä och två generösa bänkar. De två stenarna som bär upp dessa bänkar kommer från ett stenbrott i närheten och de 48 000 återanvända tegelstenarna från den nyligen rivna Björnekulla syltfabrik.

Byggnadsingenjörerna Price & Myers från London och metallfirman Proswede i Hörby har tillsammans tagit fram en underbart enkel konstruktion för ståltaket, som har krävt 20 000 nitar. Hellre än att använda en standardiserade svetsningsprocess valde man en mer hantverksmässig metod för att förmedla en estetik utvecklad i samarbete mellan arkitekter, ingenjörer och tillverkare. Denna bygger på enkelhet, ärlighet och materialens inneboende egenskaper.

Takets form är också tänkt som en efterklang av Domkyrkans nitade järntak, för att spinna en både tankemässig och fysisk tråd mellan de båda byggnadsverken på en halvmils avstånd från varandra.

På kvällen, när ljuset är tänt, tar trädgården en helt annan form. Den förvandlas till en juvel i mörkret, en avskild plats full av möjligheter för samling och förtroliga samtal.

Geir Brendeland och Olav Kristoffersen hoppas att den ska växa i takt med det nya bostadsområdets barn, att de ska fira sina födelsedagar i ”Hage” varje år och att en minnesbank av familjeritualer ska uppstå med trädgården som inramning.

För närvarande framstår ”Hage” som en gestalt i landskapet. När ett nytt bostadsområde väl har vuxit fram runt trädgården förvandlas den istället till ett hålrum i stadsbilden.

De första bostadshusen som ska byggas på den intilliggande marken – Tornhuset och Hörnhuset, ritade av de katalanska arkitekterna Flores & Prats – kommer att inleda ett direkt samtal med ”Hage”. Offentliga utrymmen i båda byggnaderna, däribland ett gemensamhetskök, kommer att vätta mot Hage och därmed bilda en generös konstellation av gemensamma utrymmen som alla boendes och besökares kan få glädje av.

Vi tänker använda åren fram till 2025, när de första lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara, för att testa hur ”Hage” ska kunna användas. Vi kommer att bjuda in enskilda människor och grupper till aktiviteter som hjälper dem att känna sig hemma i området och att utveckla idéer för hur det bör se ut och användas i framtiden.

Relaterat material:
Byggstudios program för Hage

 

Foto: Peter Westrup


Skriv ut
Dela via Mail
Dela via Facebook