Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Under 2018 och 2019 kommer vi hålla i en rad olika publika evenemang inom ramen för Råängen. Seminarier, utflykter, picknicks för en intresserad allmänhet, Lundabor, arkitekter, stadsplanerare, akademiker, konstnärer, politiker, curatorer, folk från byggbranschen. Vi gör evenemangen för att föra samtal kring Lunds domkyrkas utvecklingsprojekt i Brunnshög, Råängen konst- och arkitekturprogram, andra modeller för urban expansion och kulturell utveckling samt för att positionera projektet inom ett större kritiskt ramverk.

för information om programmet.

Seminarier

Våra publika seminarier lyfter fram grundläggande teman som rör utvecklingsprojektet, som till exempel tid, pengar och mark. Vi arrangerar även seminarier kring specifika uppdrag och frågor som uppstår i takt med att projektet växer fram. Hittills har vi haft konstnärer, arkitekter, curatorer, byggherrar, arkeologer och skribenter som talare. Seminarierna är öppna för alla och har hållits i form av promenader, föredrag, symposier, temamiddagar, filmer och workshops. Vårt mål är att locka både lokala och internationella besökare för att föra dialogen bortom projektet i Lund.

Ingenting blir någonsin färdigt

Råängens första seminarium hölls den 28 april 2018. Talare från Lund, New York, Berlin och London behandlade ämnet ”tid” som en kulturell konstruktion och verktyg för utveckling. Temat anknöt till Domkyrkans närvaro i staden under de senaste 900 åren (sedan 1123 när kryptans högaltare invigdes) och engagemanget i kyrkans mark i Brunnshög med ett tidsperspektiv på 1000 år framåt.

Vi diskuterade de unika förutsättningar som den här typen av långsiktiga projekt har. Vi talade om skillnader och likheter mellan världslig och himmelsk tid. Vi funderade över vår bräckliga relation till marken och de varierande och magiska sätt som nutida konstnärer har tagit sig an ämnet tid. Vi ifrågasatte idén om att framtiden är det enda ställe där vi kan låta vår fantasi löpa fritt. Vi försökte placera Råängen i relation till mänsklighetens historia och vi funderade över förmoderna föreställningar om tid och plats.

Talare:
Cathy Haynes, skribent, curator och konstnär
Anna Lagergren, arkeolog
Fiona Raby (Dunne & Raby), akademiker, arkitekt och designer
Lisa Rosendahl, curator
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lund
Moderator: Jes Fernie

Intervene/Shift/Compel

Foto: Henrik Rosenqvist.

Den 28 februari 2019 hölls Råängens andra seminarium, ”Intervene/Shift/Compel”, på Moderna Museet Malmö. Inspirerade av konstnären Stephen Willats citat ”What I want to do is intervene in the fabric of society” bjöd vi in fem konstnärer och curatorer från Sverige, Norge och Storbritannien att diskutera följande frågor: Hur kan konstnärer bidra till en diskussion om hur vi lever på tjugohundratalet? Vilka är mekanismerna som konstnärer, curators och uppdragsgivare använder för att skapa demokratiska, aktiva offentliga platser som adresserar angelägna, politiska och sociala samhällsfrågor? Kan konstnärliga projekt medföra förändringar i samhället eller ändra vår uppfattning om vår omvärld?

Detta seminarie var del av det offentliga programmet för Nathan Coleys Råängenskulptur ”And We Are Everywhere”. Verket handlade om frågor kring marktillgång, hemlöshet och kyrkans roll i vårt samtida liv. Syftet med seminariet var att understryka rollen som konst och kultur spelar i Domkyrkans långsiktiga stadsplaneringsprogram.

Talare:
Kerstin Bergendal, konstnär och lektor, Akademin Valand, Göteborg
Nathan Coley, konstnär
Emma Ribbing, konstnär och koreograf
Eleanor Pinfield, verksamhetsledare, Art on the Underground
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lund och projektdirektör för Råängen
Apolonija Šušteršič, konstnär
Moderator: Jes Fernie, Råängencurator

Samtal

Vi vill engagera lokalbefolkningen i diskussionen om Lunds expansion, vad den innebär och hur konst och arkitektur både kan öppna upp samtalet och föra det vidare. Samtal om Råängen leds av talare och deltagare från Lund. Alla är välkomna!

Vad är himlen?

Samtal om Nathan Coleys verk Heaven, januari 2018. Foto: Henrik Rosenqvist.

Vi blev oerhört glada över den respons som vårt första samtal om Råängen fick. Det hölls den 27 januari på Domkyrkoforum i Lund. Ämnet som diskuterades var Nathan Coleys konstverk ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens”, som stod placerad bredvid Domkyrkan mellan november 2017 och mars 2018. Konstverket blev ett hett samtalsämne i staden, syntes ofta på sociala medier och hjälpte till med att lysa upp Krafts Torg under de mörka vintermånaderna.

Läs mer

Vad då ”And We are Everywhere”?

Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand bjöd in Lundaprofilen Johan Wester som gäst till Råängens publika samtal för att reflektera kring frågeställningar som uppkommit runt Nathan Coleys skulptur ”And We Are Everywhere”. Konstverket har gett upphov till intensiva diskussioner och debatter i media, i olika sociala forum och såklart i privata sammanhang. Vi vill gärna uppmuntra att olika röster kanaliseras in i projektet, ett av dessa tillfällen var den 16 november 2018 i Domkyrkoforum. Det blev en givande och intensiv kväll, med högt engagemang både från Lena, Johan och publik.

Läs mer

En trädgård för alla

I september 2019 höll vi ett event på Skissernas Museum i Lund med fokus på ”Hage”’, Brendeland & Kristoffersens urbana trädgård för Råängen, som öppnar 2021. Geir Brendeland presenterade kontorets tillvägagångssätt för uppdraget, samt designkoncept och dess relation till Lund. Övriga Råängenmedlemmar diskuterade byggnadsdelar, material och kopplingen till teologi och samhället. Kvällen avslutades i en diskussion med publiken.

Eventet organiserades runt ett långt bord som speglade formspråket av Hages tilltänkta gemensamma bord. Här visades ett urval av objekt med koppling till trädgårdens design och bygge, sbland annat akvareller av Geir Brendeland, planritningar, maquetter, frukt, planeringsunderlag, tekniska ritningar, foton, modeller, Cortenstålprover och tegelstenar.

Läs mer

Skolor

Ett mål med konstprogrammet är att involvera barn och ungdomar – att uppmuntra diskussioner om hur deras stad växer, vad konst kan bidra med i ett samhälle och vad ’hem’ betyder för dem. Vi vill också försäkra oss om att barn får göra sina röster hörda i stadsutvecklingens olika skeden – vi samarbetar därför med skolor och konstorganisationer i Lund för att anordna bland annat workshops och utflykter.

And we are everywhere – skolprogram

Under oktober 2018 genomfördes skolprogram i samarbete mellan Lunds domkyrkoförsamling och Skissernas Museum i anslutning till Nathan Coleys konstverk ”And We Are Everywhere”. Elever från förskoleklass upp till gymnasiet deltog.

Dag 1 tog en präst och en pedagog emot skolklassen vid konstverket. Tillsammans utforskade de verket. Eleverna fick leta upp detaljer som intresserade dem och de samtalade om vad som är viktigt när en ny stadsdel byggs. Vad behövs för att människor ska kunna trivas där? Vilken funktion har konsten? Hur ska framtidens stad se ut? Dag 2 besökte eleverna Skissernas museum. Här fick de se konstverk som relaterar till Nathan Coleys installation. Verk som är platsspecifika, som berör boende och människors delaktighet. Samtalet om hur vi vill bygga och leva i vår stad fortsatte. Nya idéer för framtiden föddes. I museets skapande verkstad fick idéerna ta gestalt.

På utställningsytan Väggen i Domkyrkoforum visades visionerna för Lunds nya stadsdel mellan den 9 januari och 22 februari 2019.

Texter

En viktig del av Råängen är att reflektera över programmets olika teman. Nedan finner ni texter av curatorer och skribenter som varit engagerade i vårt projekt. Vi kommer samla dessa texter i en bok under kommande år.

Cathy Haynes: Heaven is in the East

Cathy Haynes text är baserad på en tidsvandring genom Lunds domkyrka tillsammans med kaplan Lena Sjöstrand. Evenemanget var en del av vårt seminarium på temat Tid som hölls i april 2018.

Läs den här

Cathy Haynes

Jonatan Habib Engqvist: Blessed are the meek

Jonatan Habib Engqvist har skrivit en text med utgångspunkt i Nathan Coleys Råängeninstallation ”And We Are Everywhere” (2018–2019).

Läs den här

Filmer

Eftersom vi jobbar stegvis och med långa tidsramar producerar vi korta filmer för att dokumentera specifika punkter under processen, sprida programmet i större utsträckning, samt ta till vara på några av de många röster som varit involverade. Hittills har filmerna inkluderat intervjuer med konstnärer, Lunds domkyrkas prästerskap, curatorer, arkitekter och lokalbefolkning.

Februari 2018

Film av HolsterGreen/FEW Agency.

Nathan Coleys ljusskulptur ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” stod intill Lunds domkyrka från november 2017 till mars 2018. I denna film talar Lena Sjöstrand, kaplan i Lunds domkyrkoförsamling och delansvarig för Råängen, om arbetet med curator Jes Fernie, medan allmänheten tycker till om verket.

Juli 2018

Film av HolsterGreen/FEW Agency.

”And We Are Everywhere” var ett nytt verk av Nathan Coley på uppdrag av Råängen, som stod på Domkyrkans land i Brunnshög mellan juni 2018 och mars 2019. I denna film pratar Lunds biskop Johan Tyrberg om verket; konstnären Nathan Coley, curatorn Jes Fernie, samt landskapsarkitekten Jake Ford diskuterar frågor som uppstått till följd av installationen.

Oktober 2019 Geir Brendeland

Film av HolsterGreen/LangFilm.

Arkitekt Geir Brendeland introducerar uppdraget – att designa Råängens första offentliga rum – samt reflekterar över samarbetet och förslaget som börjar ta form.

Oktober 2019 Lena Sjöstrand

Film av HolsterGreen/LangFilm.

Projektansvariga Lena Sjöstrand beskriver ambitionerna för Hage och den varsamma process det innebär att utveckla ett projekt över lång tid.

Oktober 2019 Jake Ford

Film av HolsterGreen/LangFilm.

Landskapsarkitekt Jake Ford pratar om Hages uppgift som offentlig park inom ett framtida grannskap på Råängen.