Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Vår programverksamhet skapar tillfällen till engagemang i, analys av och eftertanke kring Råängenprogrammet. Den innefattar evenemang och workshops med skolor, och dessutom specialbeställda texter och filmer. Aktiviteterna är utformade för att locka såväl lokal som internationell publik, att vigda samtalet så att det inte uteslutande handlar om projektet i Lund och att positionera programmet inom ett större kritiskt sammanhang.

för information om kommande evenemang.

Evenemang

Vårt evenemangsprogram är öppet för alla och innefattar promenader, föredrag, symposier, performances, temamiddagar, filmvisningar och workshops. Bland talarna och övriga medverkande märks konstnärer, arkitekter, kuratorer, representanter för byggföretag, arkeologer, dansare och skribenter.

GRÄV, GEGGA, PLASKA! 7 MAJ 2022

Foto: Peter Westrup

Vi samarbetade med Byggstudio, en norsk-svensk designstudio, kring ett program med evenemang och aktiviteter som ägde rum i Hage under 2022 och 2023.

Temat för programmet var PLAY & RESEARCH och involverade skolor, föreningar och boende i regionen. Tillsammans testade vi idéer och utvecklade nätverk för långsiktiga samarbeten i Råängen.

Vi höll det första evenemanget i maj 2022 då vi bjöd in barn och vuxna att gräva lergropar, göra jordhögar, lära sig mer om jorden i Råängen och göra lergods med keramikern Pernilla Norman.

Göra någonting av ingenting, 18 jan 2022

Till vårt första evenemang online ’Göra någonting av ingenting – konstnärer och arkitekter bygger en ny stadsdel’, bjöd vi in konstnärer och arkitekter som är delaktiga i vårt uppdragsprogram för att prata om Råängens unika karaktär. En stor internationell publik bestående av arkitekter, konstnärer, curators, stadsutvecklare och skribenter deltog.

Från Barcelona, Glasgow, Trondheim och Stockholm diskuterade de medverkande:
– Hur kan konstnärer och arkitekter respondera på en plats som ännu inte finns?
– Hur känns det att arbeta utan uppdragsbeskrivning?
– Spelar det någon roll att vi alla kommer någon annanstans ifrån?

Talare:
Eva Prats och Ricardo Flores, Flores & Prats Architects
Nathan Coley, konstnär
Geir Brendeland, Brendeland & Kristoffersen Arkitekter
Moderator: Kieran Long, överintendent, ArkDes

En trädgård för alla, 5 sept 2019

Foto: Henrik Rosenqvist

Det här evenemanget på Skissernas Museum i Lund fokuserade på ”Hage”, Brendeland & Kristoffersens urbana trädgård för Råängen. Geir Brendeland presenterade kontorets tillvägagångssätt för uppdraget, samt designkoncept och dess relation till Lund. Övriga Råängenmedlemmar diskuterade byggnadsdelar, material och kopplingen till teologi och samhället. Kvällen avslutades i en livlig diskussion med publiken.

Eventet organiserades runt ett långt bord som speglade formspråket av Hages tilltänkta gemensamma bord. Här visades ett urval av objekt med koppling till trädgårdens design och bygge, sbland annat akvareller av Geir Brendeland, planritningar, maquetter, frukt, planeringsunderlag, tekniska ritningar, foton, modeller, Cortenstålprover och tegelstenar.

Läs mer

Intervene/Shift/Compel, 28 feb 2019

Foto: Henrik Rosenqvist.

Vårt seminarium ”Intervene/Shift/Compel” hölls 28 februari 2019 på Moderna Museet Malmö. Inspirerade av konstnären Stephen Willats citat ”What I want to do is intervene in the fabric of society” bjöd vi in fem konstnärer och curatorer från Sverige, Norge och Storbritannien att diskutera följande frågor: Hur kan konstnärer bidra till en diskussion om hur vi lever på tjugohundratalet? Vilka är mekanismerna som konstnärer, curators och uppdragsgivare använder för att skapa demokratiska, aktiva offentliga platser som adresserar angelägna, politiska och sociala samhällsfrågor? Kan konstnärliga projekt medföra förändringar i samhället eller ändra vår uppfattning om vår omvärld?

Detta seminarie var del av det offentliga programmet för Nathan Coleys Råängenskulptur ”And We Are Everywhere”. Verket handlade om frågor kring marktillgång, hemlöshet och kyrkans roll i vårt samtida liv. Syftet var att understryka rollen som konst och kultur spelar i Domkyrkans långsiktiga stadsplaneringsprogram.

Talare:
Kerstin Bergendal, konstnär och lektor, Akademin Valand, Göteborg
Nathan Coley, konstnär
Emma Ribbing, konstnär och koreograf
Eleanor Pinfield, verksamhetsledare, Art on the Underground
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lund och projektdirektör för Råängen
Apolonija Šušteršič, konstnär
Moderator: Jes Fernie, Råängencurator

Vad då ”And We are Everywhere”? 16 nov 2018

Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand bjöd in Lundaprofilen Johan Wester som gäst till Råängens publika samtal för att reflektera kring frågeställningar som uppkommit runt Nathan Coleys skulptur ”And We Are Everywhere”. Konstverket har gett upphov till intensiva diskussioner och debatter i media, i olika sociala forum och såklart i privata sammanhang. Vi vill gärna uppmuntra att olika röster kanaliseras in i projektet, ett av dessa tillfällen var den 16 november 2018 i Domkyrkoforum. Det blev en givande och intensiv kväll, med högt engagemang både från Lena, Johan och publik.

Läs mer

Pilgrimsvandring, 12 okt 2018

Det här var ett fantastiskt tillfälle att promenera från stadskärnan till Råängen för att se Nathan Coley’s skulptur ”And We Are Everywhere” och samtidigt prata om Råängenprogrammet med familj, vänner och nya bekantskaper. Vandringen leddes av pilgrimspräst Magnus Malmgren och Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.

Ingenting blir någonsin färdigt, 18 april 2018

För Råängens första seminarium bjöd vi in talare från Lund, New York, Berlin och London för att reflektera över ämnet ”tid” som en kulturell konstruktion och verktyg för utveckling. Temat anknöt till Domkyrkans närvaro i staden under de senaste 900 åren (sedan 1123 när kryptans högaltare invigdes) och engagemanget i kyrkans mark i Brunnshög med ett tidsperspektiv på 1000 år framåt.

Vi diskuterade den här typen av långsiktiga projekts egenskaper. Vi talade om skillnader och likheter mellan världslig och himmelsk tid. Vi funderade över vår bräckliga relation till marken och de varierande och magiska sätt som nutida konstnärer har tagit sig an ämnet tid. Vi ifrågasatte idén om att framtiden är det enda ställe där vi kan låta vår fantasi löpa fritt. Vi försökte placera Råängen i relation till mänsklighetens historia och vi funderade över förmoderna föreställningar om tid och plats.

Talare:
Cathy Haynes, skribent, curator och konstnär
Anna Lagergren, arkeolog
Fiona Raby (Dunne & Raby), akademiker, arkitekt och designer
Lisa Rosendahl, curator
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lund
Moderator: Jes Fernie

Vad är himlen? 27 jan 2018

Samtal om Nathan Coleys verk Heaven, januari 2018. Foto: Henrik Rosenqvist.

Vi blev oerhört glada över den respons som vårt första publika samtal om Råängen fick. Det hölls den 27 januari på Domkyrkoforum i Lund. Ämnet som diskuterades var Nathan Coleys konstverk ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens”, som stod placerad bredvid Domkyrkan mellan november 2017 och mars 2018. Konstverket blev ett hett samtalsämne i staden, syntes ofta på sociala medier och hjälpte till med att lysa upp Krafts Torg under de mörka vintermånaderna.

Läs mer

Skolor

Ett mål med konstprogrammet är att involvera barn och ungdomar – att uppmuntra diskussioner om hur deras stad växer, vad konst kan bidra med i ett samhälle och vad ’hem’ betyder för dem. Vi vill också försäkra oss om att barn får göra sina röster hörda i stadsutvecklingens olika skeden – vi samarbetar därför med skolor och konstorganisationer i Lund för att anordna bland annat workshops och utflykter.

Hage skolprogram

Foto: Peter Westrup

Som en del i sitt publika program för Hage arbetade Byggstudio med barn från Solbjers förskola och Östratornsskolan, där de bland annat skapade en serie lerkanaler och vattenbassänger under ledning av keramikern Pernilla Norrman.

Mer information om programmet finns här

And we are everywhere skolprogram

Under oktober 2018 genomfördes skolprogram i samarbete mellan Lunds domkyrkoförsamling och Skissernas Museum i anslutning till Nathan Coleys konstverk ”And We Are Everywhere”. Elever från förskoleklass upp till gymnasiet deltog.

Dag 1 tog en präst och en pedagog emot skolklassen vid konstverket. Tillsammans utforskade de verket. Eleverna fick leta upp detaljer som intresserade dem och de samtalade om vad som är viktigt när en ny stadsdel byggs. Vad behövs för att människor ska kunna trivas där? Vilken funktion har konsten? Hur ska framtidens stad se ut? Dag 2 besökte eleverna Skissernas museum. Här fick de se konstverk som relaterar till Nathan Coleys installation. Verk som är platsspecifika, som berör boende och människors delaktighet. Samtalet om hur vi vill bygga och leva i vår stad fortsatte. Nya idéer för framtiden föddes. I museets skapande verkstad fick idéerna ta gestalt.

På utställningsytan Väggen i Domkyrkoforum visades visionerna för Lunds nya stadsdel mellan den 9 januari och 22 februari 2019.

Texter

En viktig del av Råängen är att reflektera över programmets olika teman. Nedan finner ni texter av curatorer och skribenter som varit engagerade i vårt projekt. Vi kommer samla dessa texter i en bok under kommande år.

Gillian Darley: gemensam mark

Foto: Petra Bindel

Gillian Darling har skrivit en text om ”Hage”, vår offentliga trädgård för Råängen, som utforskar historien bakom gemensamma öppna platser som denna och tecknar en bakgrund med hjälp av exempel från Indien, Norden, Iran och Storbritannien.

Läs den här.

Cathy Haynes: Heaven is in the East

Foto: Peter Westrup

Cathy Haynes text är baserad på en tidsvandring genom Lunds domkyrka tillsammans med kaplan Lena Sjöstrand. Evenemanget var en del av vårt seminarium på temat Tid som hölls i april 2018.

Läs den här

Cathy Haynes

Jonatan Habib Engqvist: Blessed are the meek

Jonatan Habib Engqvist har skrivit en text med utgångspunkt i Nathan Coleys Råängeninstallation ”And We Are Everywhere” (2018–2019).

Läs den här

Filmer

Eftersom vi jobbar stegvis och med långa tidsramar producerar vi korta filmer för att dokumentera specifika punkter under processen, sprida programmet i större utsträckning, samt ta till vara på några av de många röster som varit involverade. Hittills har filmerna inkluderat intervjuer med konstnärer, Lunds domkyrkas prästerskap, curatorer, arkitekter och lokalbefolkning.

Oktober 2021

Film av HolsterGreen/LangFilm.

”Hage”, som invigdes 2021, är en trädgård öppen för allmänheten. Den här filmen skildrar olika tidspunkter i byggprocessen och innehåller intervjuer med arkitekt Geir Brendeland, Råängens ansvariga Lena Sjöstrand och Mats Persson, samt Jake Ford från White arkitekter och tillverkarna Proswede.

Juli 2018

Film av HolsterGreen/FEW Agency.

”And We Are Everywhere” var ett nytt verk av Nathan Coley på uppdrag av Råängen, som stod på Domkyrkans land i Brunnshög mellan juni 2018 och mars 2019. I denna film pratar Lunds biskop Johan Tyrberg om verket; konstnären Nathan Coley, curatorn Jes Fernie, samt landskapsarkitekten Jake Ford diskuterar frågor som uppstått till följd av installationen.

Februari 2018

Film av HolsterGreen/FEW Agency.

Nathan Coleys ljusskulptur ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” stod intill Lunds domkyrka från november 2017 till mars 2018. I denna film talar Lena Sjöstrand, kaplan i Lunds domkyrkoförsamling och delansvarig för Råängen, om arbetet med curator Jes Fernie, medan allmänheten tycker till om verket.