Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Tornet och hörnhuset

De katalanska arkitekterna Flores & Prats håller som bäst på att rita de första två husen för Råängen: en tornliknande timmerbyggnad och en lägre byggnad som bildar hörnet i ett framtida stadskvarter. Båda husen kommer att uppföras alldeles intill ”Hage”, trädgården som ritats av Brendeland & Kristoffersen, och tillsammans kommer dessa tre element att skapa en ny offentlig plats för människorna i området.

Tornet och Hörnhuset kommer att innehålla 60 lägenheter, och dessutom gemensamma utrymmen som kök, bageri, verkstäder och bibliotek. Syftet är att underlätta social samvaro genom att både i och utanför byggnaderna skapa utrymmen och platser för oväntade förbindelser som gör det möjligt för de boende och dem längre bortifrån att mötas, äta, arbeta och studera tillsammans.

Tornet kommer att omfatta 16 våningar, med panoramautsikt över det omkringliggande odlingslandskapet från en öppen takterrass högst upp. I lägenhetsbeståndet kommer det att ingå en rad etagevåningar med dubbel takhöjd för familjeaktiviteter, med mindre sov- och arbetsrum placerade runt dessa. De lägre våningsplanen kommer att utgöras av flexiblare bostadsutrymmen för inbjudna gästforskare och andra forskare och studenter som vistas i byggnaden under kortare perioder.

Tornet kommer att vara en av de högsta byggnaderna i Råängen. Det kommer att fungera som ett slags fyrbåk, en kännemärke mitt i stadsdelen.

Hörnhuset kommer med sina längre och lägre proportioner att omfatta sex generösa våningsplan med två-, tre- och fyrarumslägenheter. Det kommer att utgå från två trappuppgångar, båda anslutande till gemensamhetsutrymmen i entresolplanet. Produktionsutrymmen på bottenvåningen kommer att låta de boende arbeta tillsammans, och ett utrymme kommer att hållas tillgängligt även för religiösa sammankomster. Stora fönster mot torget kommer att sörja för visuell kommunikation med stadsdelen i stort, och dessutom göra det möjligt för föräldrar att hålla uppsikt över lekande barn utanför.

De offentliga utrymmena inuti och utanför byggnaderna kommer att ritas med olika nivåer av ”spänning och intensitet” för att tillgodose både individuell avskildhet och gruppaktiviteter. Utrymmen som hamnar mittemellan de privata och offentliga sfärerna kommer att utformas med särskild omsorg. Det är just i dessa som informella möten kan ske, och det är just sådana möten som kan få alla att känna att de hör hemma i en ny stadsdel.

Byggprojektet kommer också att kännetecknas av den omkringliggande bördiga jordbruksmarken. Flores & Prats förslag innefattar odlingsaktiviteter och et direkt förhållande till marken, med närodlade grönsaker som kan användas både i det gemensamma köket och av enskilda boende.

De första som flyttar in i Tornet och Hörnhuset kommer att fungera som pionjärer och ställas inför 2000-talets alla utmaningar: miljökrisen, vårt förhållande till naturen, behovet av verkligt inkluderande strukturer och förändringar i våra boende- och arbetsmönster.