Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Hage: artikel två

Vi har fem år på oss innan de första invånarna flyttar till Råängen. Det ger oss en möjlighet att aktivera Hage och testa hur trädgården kan fungera samtidigt som vi utvecklar kontakter med lokala samhällsgrupper. Under 2022 bjöd vi in Byggstudio, en norsk-svensk designbyrå som drivs av Sofia Østerhus och Hanna Nilsson, för att utforma ett årslångt program med aktiviteter och evenemang tillsammans med lokalbefolkningen, skolor, Lunds universitet och konstorganisationer i Lund som inledning på denna process.

Programmet, PLAY AND RESEARCH, fokuserade på ”lek” som en möjlighet att experimentera och ta risker. Lek är ett sinnestillstånd som ofta innebär att man distanserar sig från vardagens begränsningar. Programmet Råängen som helhet handlar om lek, risk och experiment – platsen Råängen är ett kvarter som ännu inte har materialiserats; vi kastar oss in i en framtida fantasi och lär oss av våra upptäckter. Detta är ett tillstånd som ligger nära meditation och bön, vilket fungerar som en brygga till Lunds domkyrkas teologiska underbyggnad.

Även om lek ofta förknippas med barns aktiviteter var vårt program inte enbart inriktat på denna grupp. Vuxna och ungdomar är lika kapabla, om än lite mer distanserade, till lek. Programmets ”forskningselement” betonar detta och skapade en plattform för aktiviteter som betraktar forskning som en form av lek. Som en del av programmet samarbetade vi med Lunds konsthall och Wanås Konst för att anordna en cykeltur runt offentliga konstverk utformade för lek i Lund, en guidad promenad och diskussion om minne, konst och lek på Wanås Konst samt ett seminarium på Lunds konsthall om lekplatser för barn, med följande talare:

Gabriela Burkhalter, Curator för the Playground Project
Luca Frei, konstnär
Åsa Nacking, chef & konstnärlig ledare, Lunds konsthall
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare, Wanås Konst
Jake Ford, White Arkitekter
Hans Carlsson, konstnär och curator
Lena Sjöstrand, kaplan, Lunds domkyrka

Med utgångspunkt i aktivistiska lek-happenings från 1960- och 70-talen erbjöd Byggstudios program ett utrymme för experiment som byggde på uttrycksfrihet och kroppsligt deltagande. Genom att utmana den nuvarande trenden med starkt kontrollerade, överdrivet utformade miljöer för barn erbjöd deras program möjligheter till otämjd lek och fria experiment. Den idealiska lekmiljön för barn är en som ständigt förändras – som är i ett konstant tillstånd av ofärdighet – för att tillåta organisk tillväxt och utveckling.

Det finns en brist på lekplatser för barn som erbjuder möjligheter till oplanerad, oregerlig lek, särskilt i nybyggda områden. I Råängen-processen har vi möjlighet att ge barnen det utrymme och den plats de behöver, tack vare Domkyrkans värdebaserade ambitioner.
Byggstudio

Byggstudio anordnade en serie workshops för grundskole- och förskolebarn på Östratorns och Solbjers skolor i Brunnshög i samarbete med studenter vid LTH-universitetet och X-Lab, ett makerspace vid Lunds universitet, som byggde solpaneler tillsammans med barnen. Dessa workshops och offentliga evenemang gav vuxna, barn och studenter möjlighet att leka med material som fanns till hands (bland annat lera, vatten, sol och vind) och att fundera över Hages karaktär och egenskaper samt de möjligheter som förnybar energi erbjuder. Deltagarna uppmanades bland annat att ta med sig biologiskt nedbrytbara föremål för att gräva ned i jorden, att göra lerkärl med keramikern Pernilla Norrman och att bygga solcellsdrivna vattenfontäner och jordhögar.

Det här aktivitetsprogrammet kommer att användas som underlag för det större Råängen-projektet och betonar vikten av att lyssna till barnens röster och behov i ett nytt samhälle. Det kan dröja många år innan vi ser kopplingar mellan detta program och områdets utveckling – vi har medvetet använt oss av ett långsiktigt perspektiv som innebär att vi ställer frågor och lär oss av processen.

Relaterat material:

Hage

 

Foto: Peter Westrup


Skriv ut
Dela via Mail
Dela via Facebook