Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Oktober 2021

ArchFilmLund

Geir Brendeland. Film: HolsterGreen/LangFilm

Vi har gjort en kortfilm om ”Hage” som kommer att visas under ArchFilmLund, arkitekturfilmfestivalen i Lund den 15–17 oktober. Filmen visas den 16e då Lena Sjöstrand och Linda Holster även kommer delta i ett panelsamtal. Se hemsidan för mer information. Programmet är i år tillgängligt på nätet.

September 2021

Hage har öppnat!

Invigningen av Hage, 11 september 2021. Foto: Peter Westrup

Stort tack till alla er som var med när vi firade färdigställandet av ”Hage”. Vi hade en härlig eftermiddag med förfriskningar, tal, dans, sång, hundar och bebisar. Makiko Nakamura-Ottosson med den lokala kören Klockorna och dansgruppen Miscellaneous AB, under koregraf Maria Naidus ledning, uppträdde under dagen.

April 2021

Experimentet Råängen

Forskare vid Lunds universitet och Utrechts universitet har följt Råängen-programmet under de senaste två åren. Vi är mycket glada att deras artikel ”Planning for 1000 Years: The Råängen Experiment” (Att planera 1000 år framåt. Experimentet Råängen) har offentliggjorts i det senaste numret av tidskriften ”Urban Planning”.

Ett forskarlag från Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och Avdelningen för humangeografi och rumslig planering vid Utrechts universitet har undersökt långsiktiga projekt inom experimentellt inriktad stadsplanering. De använder Råängen som exempel på ett stadsutvecklingsprogram som upprättar ett samtal med framtiden, tack vare sin tusenåriga tidsram.

Du kan läsa artikeln här

4 mars 2021

Flores & Prats

Det är med stor glädje vi kan meddela att arkitekterna Flores & Prats har fått i uppdrag att utforma den första byggnaden för Råängen. Det nya bostadshuset kommer att ligga i anslutning till ”Hage”, den muromgärdade trädgården ritad av Brendeland & Kristoffersen, som för närvarande är under uppförande.

”Det är fantastiskt spännande att vi nu går in i nästa fas i arbetet med första huset på Råängen. Särskilt glädjande är kontakten med arkitekterna Flores & Prats. Deras erfarenheter kommer att vara mycket värdefulla i arbetet. De kombinerar hög estetisk kvalitet med fokus på att skapa miljöer som främjar utbyte, respekt och samhörighet mellan människor. Frågor om hållbarhet och miljö är viktiga för dem. Detta tillsammans med en lekfull och prövande hållning bådar gott för arbetet!”
Lena Sjöstrand, Domkyrkokaplan och projektansvarig

16 november 2020

Hage på Domkyrkoforum

Fotograf Peter Westrup har dokumenterat Hage under arbetets gång och ett urval av hans foton finns nu att se på Domkyrkoforum i Lund. Utställningen är öppen t.o.m. 7 december 2020. Vänligen följ rådande restriktioner.

23 maj 2020

PLANPROGRAM FÖR RÅÄNGEN

Drönarfotografi: Råängen-området, anläggningsarbeten för ”Hage” och spårvägen, maj 2020.

Projektet har nu kommit in i en ny fas, och planeringsprocessen har satt igång. I samarbete med Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun håller vi på att utveckla ett planprogram som ska fastställa områdets struktur och principerna för offentliga utrymmen, gator, skolor och olika sorters bebyggelse. Avsikten är att de första husen ska byggas runt ”Hage”. På så sätt inleds den långsamma förvandlingen från åkermark till stadsdel. Vi är väldigt glada att denna process nu är igång och kommer fortlöpande att dela med oss av material från vårt arbete.

23 maj 2020

Hage – digitala samtal

Fotografi av Geir Brendeland: tegelmur i Lund som inspiration för ”Hage”.

På grund av Covid-19 har vi blivit tvungna att skjuta upp lanseringen av vår publika trädgård ”Hage” från september 2020 till våren 2021. Men vår programverksamhet fortsätter i virtuella kanaler. Medlemmar i arbetsgruppen för Råängen och ”Hage” har under de senaste veckorna deltagit i olika evenemang i Storbritannien, anordnade av Architecture Foundation och Art & Christianity. Ni kan se och höra dem tala här:

Geir Brendeland och Olav Kristoffersen ger en översikt över tre projekt, däribland ”Hage”. De är internationellt välkända för sin medvetet blygsamma arkitektur som förenar lokala traditioner med teknisk precision.

Jes Fernie och Gillian Darley talar om offentliga rum, individuell frihet, kollektivt engagemang, tillflyktsorter och andrum, med utgångspunkt i ”Hage”.

I sin föreläsning om Råängen-programmet fokuserar Jes Fernie på Svenska kyrkans roll i planeringen av Råängen.

13 oktober 2019

FÖREDRAG OM HAGE MED GEIR BRENDELAND

Photo: Henrik Rosenqvist

Vi fick mycket intressant och användbar feedback på vårt event om ”Hage”, som hölls på Skissernas Museum förra månaden. Stort tack till alla som bidrog! Här hittar ni en sammanfattning av Geir Brendelands presentation, samt diskussionerna med Råängen-teamet och publiken.

13 juni 2019

Brendeland & Kristoffersen på Skissernas Museum
5 September kl 19

Varmt välkomna till ett kvällsföredrag med arkitekten Geir Brendeland på Skissernas Museum den 5 september 2019.

Geir kommer att presentera ”Hage”, en ny urban trädgård på uppdrag av Lunds domkyrka inom ramen för Råängens konst- och arkitektur-program. Den inhägnade trädgården kommer att vara öppen för allmänheten och ge boende i Brunnshög en plats att samlas på, prata, laga mat och växla idéer. ”Hage” beräknas invigas nästa vår.

De norska arkitekterna Brendeland & Kristoffersen är internationellt hyllade för sin mångfald av projekt som inkluderar kollektivbostäder, utställningar och offentliga installationer.

Torsdagen den 5 september kl 19.00–20.00.
Skissernas Museum, Lund.
Kostnad: inträde till Skissernas Museum.
Gratis inträde för studerande och personer under 25 år.
Ingen bokning krävs.

13 juni 2019

Intervene/Shift/Compel

Foto: Henrik Rosenqvist

På vår hemsida finns nu en sammanfattning av ”Intervene/Shift/Compel”, vårt slutsålda seminarium på Moderna Museet Malmö i våras. Det var en blandad publik på plats, människor från Sverige, Danmark och inresande föreläsare från övriga Europa. Tack vare deras varierande bakgund bland annat från konst- och arkitekturvärld, stadsplanering och kyrkan blev samtalen och reflektionerna mycket givande för seminariet.

Dagen kretsade kring konstnärens roll i offentliga projekt – om att störa, skapa ramverk, lyfta ohörda röster, föra samman olika grupper, skapa konst. Diskussioner om censur genom passivitet, beslutsprocesser (vem skriver reglerna?) och mångfaldsfrågor. Misslyckande – och hur det ser ut. Vår fysiska relation till det allmänna rummet. Kyrkans värderingar och hur de kan kopplas till planeringssystemet. Alla röster från seminariet bidrar till de pågående utvecklingsplanerna för Råängen.

22 mars 2019

AWAE – Sista chansen

Foto: Peter Westrup

Du har fortfarande chans att se Nathan Coleys skulptur ”And We Are Everywhere” – men endast i några dagar till. Den 27 mars monteras verket ned.

Vi kommer återvinna en stor del av materialet och Nathan har bett Domkyrkan att förvara de tre handgjorda korsen för att eventuellt användas på något sätt i framtida Råängen.

Diskussioner förs med Skissernas Museum om att donera Nathans modell till museets samling.

7 december 2018

Konstnärens roll i det offentliga rummet
Seminarium 28 februari

”The Bower of Bliss”, Linder, 2018, Southwark station. Beställare: Art on the Underground. Foto: Thierry Bal, 2018.

Varmt välkomna till vårt seminarium ”Intervene/Shift/Compel” den 28 februari 2019, med talare från Göteborg, Oslo, Malmö, Glasgow och London.

Vi kommer belysa frågeställningar som: Hur kan konstnärer bidra till diskussionen om hur vi lever våra liv i vår samtid? Vilka mekanismer använder konstnärer, curatorer och beställare sig av för att skapa offentliga rum som riktar intresset mot viktiga politiska och sociala frågor? Kan den här typen av projekt förändra samhället eller i någon mån förändra hur vi ser på världen?

Diskussionerna bidrar som underlag till Domkyrkans långsiktiga stadsutvecklingsprojekt.

Föreläsare:
Kerstin Bergendal, Konstnär och lektor, Akademin Valand, Göteborg
Nathan Coley, Konstnär, Glasgow
Eleanor Pinfield, Konstnärlig ledare, Art on the Underground, London

Emma Ribbing, Konstnär och koreograf, Malmö
Apolonija Šušteršič, Konstprofessor och ansvarig för masterprogrammet Konst och offentliga rum, Kunsthøgskolen i Oslo

Föredragen hålls på engelska. Fri entré, men begränsat antal platser.

28 Februari 2019, klockan 14.00–18.30 på Moderna Museet Malmö.
OSA till info@raangen.se

31 oktober 2018

publikt samtal med Johan Wester

Foto: Henrik Rosenqvist

Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand har bjudit in Lundaprofilen Johan Wester som sin gäst till ett publikt samtal för att reflektera kring frågeställningar som uppkommit runt Nathan Coleys verk And We Are Everywhere.

Skulpturen har gett upphov till många intensiva diskussioner och debatter. Den kan ge intrycket av att vara tillfällig och skranglig, för vissa personer provocerande och för andra tänkvärd. Verket står i direkt kontrast mot Lunds domkyrkas byggnad och väcker frågor om sin existens, en snabbt sammansatt gudstjänstlokal? Med internationell anknytning? Vilken roll spelar konst i offentliga rum egentligen? Vem är ”vi”, och vad då ”överallt”?

Vi ser fram emot ett livligt samtal, varmt välkomna att delta. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn-principen gäller.

16 november, kl 16.30–17.30 i Domkyrkoforum
OSA till info@raangen.se (fri entré)

12 oktober 2018

Pilgrimsvandring

Välkommen på vandring från Domkyrkan till Brunnshög den 12 oktober 16–18.30. Här ges ett tillfälle att gemensamt promenera till Nathan Coleys ”And We Are Everywhere” samt en möjlighet att diskutera frågor som rör verket och Råängens konst- och arkitekturprogram: Att vara pilgrim i världen – vad är det? Vem är ”vi”? Vilken är platsens betydelse för vår identitet och livsförståelse? Hur upplever vi det beständiga och det tillfälliga? Vad är universellt och allmänmänskligt? Hur talar olika ”sacred spaces” in i en sekulär tid? 

Vandringen leds av pilgrimspräst Magnus Malmgren och Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand. Mer information här.

11 oktober 2018

Filmen om AWAE inviger filmfestival

Torsdagen den 11 oktober inviger vår film om Nathan Coleys skulptur “And We Are Everywhere” Lund International Architecture Film Festival. Efter Lunds Kulturchef Annika Eklunds invigningstal visas filmen följt av dokumentären ”A Workshop for Peace” och spelfilmen ”Protektor”. Festivalen pågår 11–14 oktober och årets tema är “What makes a home?”. Läs mer om filmerna och programmet på www.archfilmlund.se

11 september 2018

Kulturnatten & Arkitekturdagar

Foto: Kristina Strand Larsson

Kulturnatten i Lund äger rum den 15 september och Råängen deltar med visning och samtal vid ”And We Are Everywhere” samt i en paneldiskussion i Lunds kommuns regi. Ett ypperligt tillfälle att komma till Brunnshög och se Nathan Coleys skulptur ”And We Are Everywhere” och sen få reda på mer om konstprojekt och stadsutveckling för området.

Den 12–13 september anordnar Sveriges Arkitekter Arkitekturdagar på Form/Design Center i Malmö. Linda Holster från Råängen deltar i en av punkterna som Lunds kommun är värd för. Fokus för denna paneldiskussion är hur konst, forskning och kultur kan påverka stadsplanering. Samtalet äger rum den 12 september kl 14.00–15.00. Öppet för alla, ingen föranmälan krävs.

3 juli 2018

And We Are Everywhere film

Reflektioner och tankar kring Nathan Coleys konstverk ”And We Are Everywhere”. I filmen hör vi Biskopen i Lunds stift – Johan Tyrberg, konstnär Nathan Coley, curator Jes Fernie och Jake Ford från White Arkitekter.

4 juni 2018

And We Are Everywhere

Foto: Peter Westrup

Nathan Coleys nya skulptur ”And We Are Everywhere” avtäcktes den 2 juni och kommer stå kvar för allmän beskådan tills i mars 2019. Stort tack till alla som var med på invigningen! Mer information om konstverket här.

2 juni 2018

And We Are Everywhere

Vi har glädjen att meddela att Nathan Coleys konstverk på uppdrag av Råängens konst- och arkitekturprogram invigs lördagen den 2 juni. Detta är det första verket som uppförs på Lunds domkyrkas område i Brunnshög, i nordöstra Lund. Välkomna!

Vi möts utanför Lunds domkyrka kl 14.00, då Nathan Coley kommer prata kort om verket ”And We Are Everywhere”. Sedan promenerar vi tillsammans till Brunnshög (4,5km) för att se skulpturen. På plats kommer Lena Sjöstrand (Kaplan i Lunds domkyrka) och Jes Fernie (curator) ge oss en fördjupad introduktion till konstverket.

Förfriskningar kommer att serveras i Brunnshög och transport tillbaka till Domkyrkan kommer finnas tillgänglig. För er som tar er till Brunnshög på annat sätt än vår gemensamma promenad, var på plats vid 15.30 för invigning. Parkering finns på Utmarksvägen, fem minuters gångväg från ”And We Are Everywhere”.

OSA till info@raangen.se

Bjud gärna med vänner och familj.

28 april 2018

Seminarium – boka nu!

Vi är glada att meddela talarna för seminariet i Lund den 28 april. De kommer hit från London, New York, Berlin och Lund och kommer viga dagen till att diskutera begreppet ”tid” ur olika infallsvinklar.

CATHY HAYNES, författare, curator och konstnär
ANNA LAGERGREN, arkeolog
FIONA RABY (Dunne & Raby), akademiker, arkitekt och designer
LISA ROSENDAHL, curator
LENA SJÖSTRAND, Kaplan, Lunds domkyrka

Dagen leds av Jes Fernie, curator, Råängen.
Domkyrkoforum, Lund, klockan 13.30–18.30.

Begränsat antal platser, anmäl dig här.

Ladda ner programmet här (PDF, på engelska).

9 februari 2018

Heaven på film

Vi har fångat några av reaktionerna på Nathan Coleys konstverk ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” på film. Film av FEW Agency.

27 januari 2018

Vad är himlen?

Foto: @bengtagram

Under de senaste månaderna har Nathan Coleys verk ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himlen är en plats där ingenting någonsin händer) väckt uppmärksamhet och varit föremål för många diskussioner i Lund. ”Varför står den här, bredvid Domkyrkan?”, ”Vad är himlen?”, ”Är det här kritik mot kyrkan?”

Kom hit och prata om Råängens konst- och arkitekturprogram, konstverket, dess placering och innebörd! Diskussionen modereras av Elisabeth Gerle, professor i etik, präst och författare.

Vi träffas under konstverket klockan 15:00, därefter går vi vidare till Domkyrkoforum och ser en kort film om verkets nedslag i Lund och dricker något varmt. Vi ser fram emot livliga samtal, oväntade reflektioner och nya insikter!

28 november 2017

Arkitekturuppdrag

Vi har härmed nöjet att meddela de norska arkitekterna Brendeland & Kristoffersen fått i uppdrag att under de kommande åren skapa en rad konstruktioner i Brunnshög. De här konstruktionerna kan bestå av utsiktsplattformar, picknickplatser och vindskydd och de ska locka besökare till att vilja upptäcka och utforska området.

Läs mer

17 november 2017

Installation av Nathan Coleys konstverk

Foto: Peter Westrup.

Ett textverk av den internationellt erkände brittiske konstnären Nathan Coley har installerats intill Lunds domkyrka. ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” markerar inledningen på vårt samtal med de boende i Lund om vad som kommer att ske på Domkyrkans mark i Brunnshög.

Läs mer

21 oktober–9 november 2017

Domkyrkoforum, utställning

Ett urval av Petra Bindels fotografier av Brunnshög ställdes ut i Domkyrkoforum i Lund (21/10–9/11 2017). Bindel, som fått i uppdrag av Lunds domkyrka att dokumentera landskapet i Brunnshög för Råängenprojektets räkning, har under det senaste året ägnat många timmar åt att utforska området och kartlägga platsens karaktär och förändringar under olika årstider.

21 oktober 2017

Konstkväll, samtal

Foto: Henrik Rosenqvist.

I samband med Konstkväll i Lund den 21 oktober 2017 höll Lunds domkyrkoförsamlings kaplan Lena Sjöstrand och Råängenprojektets curator Jes Fernie ett samtal i Domkyrkoforum. De presenterade Råängenprojektet, diskuterade dialogen mellan samtidskonst och Lunds domkyrka samt pratade om ambition, internationalism, framtiden, rädsla och honung mot en bakgrund av Petra Bindels fotografier av Brunnshög.

16 september 2017

Nathan Coleys föreläsning vid Skissernas Museum

Det var stort publikintresse för vår första programpunkt, på Skissernas Museum i Lund. Konstnären Nathan Coley presenterade ett urval av sina tidigare arbeten och berättade om sitt intresse för tro och religion och hur ett samhälles värderingar uttrycks inom arkitekturen och de offentliga rum den skapar. Curatorn Jes Fernie introducerade Råängenprojektet och Coleys bidrag, samt höll i ett samtal med publiken.

Vi är mycket glada över att chefen för Skissernas Museum, Patrick Amsellem, har tackat ja till vår inbjudan att ingå i vår referensgrupp.

31 oktober 2016

500-årsminnet av reformationen

Påven Franciskus och representanter för Lutherska världsförbundet undertecknade ett avtal vid en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka den 31 oktober 2016, i samband med reformationens 500-årsjubileum.

1996

Marken i Brunnshög

Äganderätten till marken i Brunnshög övergick från Lunds stift till Lunds domkyrka.

1880

Lunds domkyrka renoveras

Rivningen av domkyrkans norra torn 1868.

Lunds domkyrka öppnas igen efter ett långt renoveringsarbete under arkitekt Helgo Zetterwalls ledning.

1780

Jätten Finn

”Jettan i Lunds Kraftkirke d. 31 July 1826.” Ole Jörgen Rawert. Det Kgl. Bibliotek, Danmark.

Skulpturerna i kryptan av jätten Finn och hans hustru Gerda restaurerades. Enligt legenden byggde Finn Domkyrkan men påstod att den aldrig skulle bli färdig. På samma sätt kommer Råängenprogrammet och Domkyrkans projekt i Brunnshög aldrig att bli färdiga; de kommer att existera i ett tillstånd av ständig förändring.

1424

Det astronomiska uret

Det astronomiska urets övre urtavla. Foto: Theodor Wåhlin 1923.
Historiska museet vid Lunds universitet.

Det världsberömda astronomiska uret Horologium mirabile Lundense, ”Det underbara uret i Lund”, installeras 1424 i den västra delen av Lunds domkyrkas södra sidoskepp. Urets övre del representerar den himmelska tiden – den visar de olika stjärntecknen, vilken fas månen befinner sig i och var på horisonten solen går upp respektive ned med Domkyrkan som utgångspunkt. Den undre delen representerar den jordiska tiden med ett kalendarium. I urets mitt finns Maria med Jesusbarnets i sitt knä, de binder samman himmel och jord, tid och evighet.

Tiden är en viktig del av Råängenprojektet. Under 2018 arrangerar vi evenemang på detta tema med konstnärer, arkitekter, jordbrukare, akademiker och författare.

1145

Högaltaret invigs

Högaltaret med altarskåpet från 1398, strax före dess nedrivning 1876. Foto: B A Lindgren (Georg Gleerups ateljé). Historiska museet vid Lunds universitet.

Lunds domkyrkas högaltare invigs och helgas åt Jungfru Maria och Sankt Laurentius. Konsthantverkare, konstnärer, arkitekter och präster kom till Lund från Europas alla hörn för att delta i uppförandet av Domkyrkan. Denna internationalism är kännetecknande för Råängenprojektet.

1123

Kryptans högaltare invigs

”Cryptkirken i Lund.”. Zeuthen 1858. Nationalmuseet, Köbenhavn. Zeuthen 1858. National Museum, Copenhagen.

Lunds domkyrkas äldsta altare, kryptans högaltare, invigs 1123. Domkyrkans engagemang i marken i Lund sträcker sig närmare 900 år bakåt i tiden och 1 000 år in i framtiden. Vi har kommit halvvägs på resan.

700

Vikingatida bosättning

Under vikingatiden fanns det en bosättning i Brunnshög som blev ett centrum för ritualer och högtider. I vårt program kommer vi att återuppliva denna historia med sociala sammankomster.

225

Sankt Laurentius

Lunds domkapitels äldsta sigill, enligt ett avtryck från 1259.

Sankt Laurentius, Lunds domkyrkas skyddshelgon, föds i Aragon i Spanien. Han blev ärkediakon i Rom och led martyrdöden 258 under kejsar Valerianus förföljelser av kristna. När han tillkallades av den av kejsaren tillsatta prefekten och ombads ta fram kyrkans rikedomar visade han en stor grupp fattiga människor till vilka han hade delat ut kyrkans förmögenhet. Prefekten blev då så ilsken att han lät hetta upp ett halster på vilken Laurentius lades. Därför är halstret Sankt Laurentius symbol. Han är humorns, de fattigas, Lunds domkyrkas och Lunds stifts beskyddare.