Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Hage

Ett pågående arbete

Brendeland & Kristoffersens permanenta bidrag till Brunnshög kommer att färdigställas våren 2021. De har designat en inhägnad trädgård där människor kan samlas, umgås, prata och utbyta tankar och idéer. På tre av sidorna kommer trädgården att vara omgärdad av enkla tegelväggar. Det här nya utrymmet spinner vidare på de tankar som föddes i England i slutet av 1800-talet och som ledde fram till skapandet av olika trädgårdsstäder. Här ville arkitekterna prioritera livskvalitet, yrkesskicklighet och det var viktigt att alla skulle ha tillgång till parker och trädgårdar. Det här projektet ger arkitekterna möjlighet att fortsätta utforskandet av nya tankar och idéer kring stadsplanering, förhållandet mellan urbant och lantligt samt vad det innebär att bo nära en stad. En konstnär kommer få i uppdrag att utforma ett program med olika workshops, filmvisningar, evenemang och föredrag i trädgården och därmed skapa en dialog mellan lokala grupper och organisationer.

 

HAGE – BRUNNSHÖGS NYA TRÄDGÅRD
Brendeland & Kristoffersen har ordet

Brunnshög förändras
Från ett öppet landskap till en stad
Från åkrar till asfalt

Marken och växtligheten kommer att förändras. Horisonten kommer att ändras. Åkrarna, som människor har arbetat på under hundratals år, kommer snart bli en del av historien. Där det brukade växa vete kommer det nu växa fram hus, vägar och cykelbanor.

Lunds domkyrkas mark i Brunnshög kommer att bestå av många hus och hem men för att det ska bli en riktig stad krävs det också offentliga utrymmen, platser där allmänheten kan mötas. Vårt förslag innebär att förändringen av kyrkans mark startar med en gåva till nutidens och framtidens Lundabor:

En allmän plats
En trädgård
Ett ställe för växter
Ett ställe för människor

Vårt koncept: En urban trädgård från Lund har nästlat sig in i Brunnshög. Den här trädgården kommer byggas på en bit mark som ligger nära kanten av nybygget och kommer finnas på plats innan husen är färdigbyggda. På tre av trädgårdens sidor kommer det byggas upp två meter höga väggar som består av 25 000 återanvända tegelstenar. Röda och gula. Väggen kommer muras upp för att efterlikna de gamla tegelväggar som vi kan se inne i stadskärnan. Inhägnadens fjärde sida är öppen och riktad mot det sydostliga landskapet. På detta sätt kommer vi rama in utsikten över åkermark, kraftledningar och träd. Horisonten.

Mellan landskapet och trädgården ligger ett golv gjort av tegel. På golvet står ett stort, gemensamt träbord. En vackert formgiven dricksvattenfontän. En ugn att laga mat i. Ovanför allt detta en enorm baldakin, ett himlavalv gjort av lättviksstål. Ramen mäter 8×44 meter och kanterna är täckta av genomskinligt glas. Nattetid kommer LED-lampor detta himlavalv att skimra och stråla.

Inuti inhägnaden hittar vi själva trädgården. Vi föreställer oss den som en borggård, fylld av frodig och prunkande växtlighet. Träddungar och små öar av växter. En damm som reflekterar himlen. Ett stort växthus med en spis där man kan hålla möten eller bara samla större grupper. Installationen illustrerar hur jorden går från att vara en plats där vi odlat vete till att nu bära andra sorters frukter, växter, blommor och träd. Jordbruk förvandlas till trädgårdsarbete.

Vi vill gärna beskriva vårt projekt som ett avbrott. Ett avbrott i landskapet. Et framtida avbrott från bebyggelsen. En plats där man kan mötas, samlas och prata.

Till en början kommer den nya konstruktionen att framstå som ett utplacerat objekt mitt i det öppna landskapet. Det växer upp ur jorden. I sinom tid kommer det att i stället att förvandlas till ett rum och en oas i staden.

Ett allmänt utrymme. För alla.