Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

AWAE – Skolprogram

Deltagare

Skolelever bjöds in. 7 klasser anmälde sitt intresse. En förskoleklass från Fågelskolan, tre årskurs 1 klasser från Lerbäckskolan, en årskurs 3 klass från Flygelskolan, en årskurs 7 klass från Östratornskolan och en gymnasieklass från estetiska programmet(bild) från Gymnasieskolan Spyken. Det betyder att det fanns en stor spridning i ålder men också stor spridning på var eleverna kommer från. Några bor nära konstverket på Brunnshög, andra har aldrig varit i den delen av Lund.

Alla besöken följde samma struktur, även om samtalet fördes på olika nivå beroende på hur gruppen svarade på frågorna.

Del 1: And We Are Everywhere

Foto: Maria Johnsson

Besök på Brunnshög, visning av ”And We Are Everywhere”. Vi mötte eleverna på busshållsplatsen, de fick fundera på var de hamnat någonstans och varför det byggs just där. Vi pratade om MAX IV men också om ESS. Vi pratade också om vad som funnits tidigare på platsen. Därefter gick vi till konstverket. De fick gå runt själva och titta. Sedan fick de svara på frågan: Vad ser ni? Svaren blev skiftande, några exempel:

Kyrka, Hus, Skräphus utan dörr, Ödehus, Vikingahus, Begravningsplats, Skrothög, Stall med vatten i, Misslyckat pysselförsök, Nödtält i krig, Ett hus där människor som förlorat sitt hem kan bo, Religiös byggnad i ett slumområde, Klassiskt slumhus, Vattenbehållare – stora och små, Staket – ett galler att rensa fötterna på, Dörr som inte går att öppna, Huset är byggt av saker som behövs när man bygger ett riktigt hus.

Sedan fick eleverna gå 2 och 2 för att leta upp något som de tyckte var fint/fult/som de undrade över/Som passar in eller som inte passar in. De ritade av detta på en whiteboard och berättade om det.

Foto: Maria Johnsson

 

Gymnasieeleverna fick en extrauppgift:
Ser du en berättelse i konstverket? Om ja berätta, om inte: vad ser du då?

Därefter berättade vi om Nathan Coley och uppdraget att skapa ”And We Are Everywhere”.

Sist frågade vi eleverna vad människor behöver för att leva ett gott liv på den här platsen. Även här blev det skiftande svar:
Bostäder/Hus, Mataffär, Skola, Jobb, Restauranger, Kyrka, Vatten, Apotek, Parker, Café.

Vi berättade att de skulle få jobba vidare med detta vid besöket på Skissernas Museum. Under arbetet med eleverna upplevde vi att de var nyfikna både på platsen och konstverket. Vi talade om vad som kan definiera konst och hur konst kan väcka tankar och känslor i oss. Eleverna hade föreställt sig en tavla eller en staty, med besöket vid AWAE fick de nya perspektiv på vad konst kan vara. Konstverket väckte frågor om miljö, rättvisa, återbruk, samhällsengagemang, om framtiden.

Foto: Maria Johnsson

Del 2: På Skissernas Museum

Eleverna fick börja med att återberätta sina intryck och upplevelser av mötet med Nathan Coleys verk. Det var positivt att besöket hade skett så nyligen. Vi visade också en bild av verket och många hade mycket att dela med sig av.

Många fastnade vid materialet, att det var gjort av skräp. Det bidrog till att flera tyckte att det var fult, eftersom det såg skräpigt ut. Detta ledde till diskussioner om att det hade ett budskap, att det kunde vara viktigare med budskapet än att ett konstverk måste se fint ut. Och att det är individuellt vad som upplevs som fint och fult. Många verkade förvånade över att ett konstverk kunde se ut på det sättet. Andra tyckte att verket var spännande, att man inte visste vad som fanns på insidan. Flera nämnde att de gillade verket bättre efter att de fått höra pedagog/präst berätta om det, än vid första anblick.

Under visningen på museet kunde de förstå konstverket i förhållande till andra konstverk, vilket gav ett mervärde. Vi pratade om vad det innebär att konst är tillfällig och att den är skapad utifrån en specifik plats. De kunde se likheter med verk vi tittade på, ex. Christos inslagna riksdagshus i Berlin.

I Skapande verkstaden upplevde vi att eleverna tog uppgiften på allvar, att de kände sig stolta över att deras idéer skulle lyssnas på. Och att de kände sig utvalda.

De arbetade två och två med att bygga sina visioner för platsen. Generellt kunde man se att bland de yngsta barnen fanns ett stort fokus på grönområden och natur. I deras verk syns mycket träd, buskar och platser att leka på. Inte så mycket byggnader.

Mellanstadiet hade mer tankar kring byggnader och funktioner. Vad som behövs på en plats, såsom skola, bostäder, sjukhus och kyrka.

Bland de äldre eleverna syns i flera verk stadssilhuetten i bakgrunden. Detta pratade vi om på visningen, hur städer förändras över tid. Bland deras verk fanns det många tankar om platser där man kan få skapa fritt och uttrycka sig. Ex. konstplank där alla kan få måla sina verk, musikstudio dit alla som vill kan gå för att skapa musik. Platser för lugn och ro och eftertanke var också viktigt, som fontän och parkbänkar.

Återkommande i flera verk var också budskap som fred, att alla ska känna sig välkomna och att alla, även utsatta, ska få ha en plats i en stad.

Del 3: Utställning i Domkyrkoforum

Några av verken ställs ut i Domkyrkoforum 9 januari–22 februari 2019.

Foto: Linnea Hansson
Foto: Linnea Hansson
Foto: Linnea Hansson
Foto: Linnea Hansson
Foto: Emma Krantz
Foto: Emma Krantz
Foto: Emma Krantz

Se alla modellerna här.

Medverkande:
Maria Johnsson, församlingspedagog
Josefin G Andersson, präst
Linnéa Hansson, konstpedagog
Magdalena Sigmond, konstpedagog
Melissa Isla Venegas, domkyrkoguide


Skriv ut
Dela via Mail
Dela via Facebook